en skpoplatky za registráciu domén

Za každú doménu druhej úrovne musí jej vlasník pravidelne uhrádzať poplatok za udržiavanie DNS záznamov v registri najvyžšej úrovne. Tieto poplatky sa uhrádzaju v typickom prípade ročne.

O aktuálnych cenách Vás radi informuje e-mailom.

© epic design™, 2004